Služby

Projekční činnost

xindent-blue-1x.png.pagespeed.ic.zQgE1TPCLm

zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace

xindent-pink-1x.png.pagespeed.ic.8igqaycNfI

dokumentace současných stavů

xindent-blue-1x.png.pagespeed.ic.zQgE1TPCLm

zpracování studií a záměrů - dle požadavku vizualizace a 3D modely

xindent-pink-1x.png.pagespeed.ic.8igqaycNfI

projektové dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace

xindent-blue-1x.png.pagespeed.ic.zQgE1TPCLm

projekty novostaveb, přístaveb, rekonstrukcí či stavebních úprav v pozemním stavitelství

xindent-blue-1x.png.pagespeed.ic.zQgE1TPCLm

projekty technických zařízení budov (kanalizace, vodoinstalace, elektroinstalace a bleskosvody, vytápění, vzduchotechnika, kompletní projekt zdravotechniky)

xindent-pink-1x.png.pagespeed.ic.8igqaycNfI

rozpočtování nákladů staveb a cenové kalkulace statické výpočty

xindent-blue-1x.png.pagespeed.ic.zQgE1TPCLm

statické výpočty

xindent-pink-1x.png.pagespeed.ic.8igqaycNfI

zpracování požárně bezpečnostního řešení

xindent-blue-1x.png.pagespeed.ic.zQgE1TPCLm

světelně-technické výpočty

Inženýrská činnost

xindent-blue-1x.png.pagespeed.ic.zQgE1TPCLm

projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi

xindent-pink-1x.png.pagespeed.ic.8igqaycNfI

autorský dohled nad dodržením projektu

xindent-blue-1x.png.pagespeed.ic.zQgE1TPCLm

výkon technického dozoru stavebníka

xindent-pink-1x.png.pagespeed.ic.8igqaycNfI

zpracování prohlášení vlastníků budov pro rozdělení na jednotky dle zákona

xindent-blue-1x.png.pagespeed.ic.zQgE1TPCLm

příprava podkladů pro kolaudaci

xindent-pink-1x.png.pagespeed.ic.8igqaycNfI

vypracování provozního řádu